Ponuka

Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica
Vám ponúkajú svoj program pri slávnostných, kultúrnych a spoločenských príležitostiach ako sú:
  • Slávnostné otváracie ceremoniály výstav, majstrovstiev, súťaží
  • Významné kultúrne podujatia
  • Oslavy výročí veľkých a menších firiem
  • Koncertné vystúpenia pre kúpeľných a iných poslucháčov
Ponúkame pestrý výber skladieb a efektné tanečné kreácie mažoretiek.
Naše vystúpenie si nevyžaduje žiadnu technickú prípravu. Pri koncertoch je vhodné zabezpečiť zo strany objednávateľa stoličky a šatňu pre prípravu mažoretiek.
Orchester vystupuje v počte približne 25 hudobníkov, 17 mažoretiek a dvaja vedúci.Facebook
Mesto Nová Dubnica