O nás
Charakteristika:
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica je amatérske hudobno-tanečné teleso, ktoré pôsobí ako občianske združenie. Účinkuje na rôznych spoločenských podujatiach a koncertoch, zúčastňuje sa na rôznych medzinárodných festivaloch. V repertoári dychového orchestra si môžete vypočuť pestrú paletu hudobných žánrov našich i zahraničných skladateľov, počnúc od klasických pochodových skladieb, ľudovej tvorby, končiac súčasnými modernými a latinsko-americkými rytmami.

História:
Dychový orchester bol založený v roku 1975. Jeho zakladateľom bol vtedajší riaditeľ Ľudovej školy umenia pán Štefan Baláž, ktorý si vychoval z radov hudobníkov dirigenta Vratislava Hruboša. Za dirigentskou taktovkou sa vystriedali aj páni Štefan Vlk, Michal Ševčík a Leoš Staněk, ktorý sa neskôr stal aj umeleckým vedúcim.
V roku 1977 bola založená tanečná skupina mažoretiek. Od tohto obdobia tvoria dychový orchester a mažoretky neoddeliteľnú súčasť. Orchester a mažoretky za svojej činnosti dosiahli veľa úspechov na domácich aj zahraničných pódiách. Zúčastňujú sa významných festivalov ako Podtatranský festival, Pádivého Trenčín, FIJO Cheb, Kmochův Kolín, Hlučínske jaro, Festival kvetín San Remo, Festival Verona a iné. Účinkovali v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku...

Súčasnosť:
V súčasnosti sú členmi súboru žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, a tiež pracujúci, ktorí v tomto súbore vyrástli. Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica od roku 2002 pôsobí ako občianske združenie, ktorého predsedom je Pavol Šveda. Umeleckým vedúcim súboru je Stanislav Mokrý. Tanečnú choreografiu mažoretiek vedie Zuzana Balážová, Zuzana Plšková a Katarína Tlapáková.
Štefan Baláž Vratislav Hruboš
Štefan Baláž Vratislav HrubošFacebook
Mesto Nová Dubnica