Členovia

Umelecký vedúci a dirigent
Antonín Maděra
Choreografia mažoretiek
Zuzana Balážová, Zuzana Plšková
Organizačný vedúci a kontaktná osoba
Pavol Šveda
Flauta
Danka Bartošová Natália Škvarková
Ľubomíra Schmidtová Lucia Mišovcová
Klarinet
Ladislav Herman Janka Štrauchová
Ľudovít Balko Michal Mikula
Saxofón Es Alt
Miriam Bartošová
Saxofón B Tenor
Damián Melo Ľubomír Červeň
Krídlovka
Peter Marušinec Anton Ševčík
Miroslav Prokop Vlado Žákovic
Trúbka
Juraj Kvasnica Henrich Králik
Matúš Zechel
Tenor
Dominik Štefánek Róbert Kvaššay
Barytón
Ivan Žigrai Peter Juris
Lesný roh
Jaroslav Ozimý
Pozón
Pavol Šveda Pavol Ďurík
Adrián Mikuš
Tuba B
Pavol Pončík
Bicie
Libor Filo Jaroslav Bežák
Zdenko Hornáček Boris Herman



Facebook
Mesto Nová Dubnica