Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek

Nová Dubnica a Trenčianske Teplice

Piatok 28. 6.

Nová Dubnica, Mierové námestie

17:00 Otvorenie festivalu za účasti všetkých účastníkov

18:00 Dychová hudba Vlčovanka

19:30 Vojenská hudba Banská Bystrica

20:30 História zachytená objektívom – pásmo fotiek na veľkoplošnej obrazovke

21:00 Boží šramot - do tanca, aj na počúvanie

Sobota 29. 6.

Nová Dubnica

10:00 Hviezdicový pochod mestom

10:30 Vystúpenia všetkých účastníkov

15:00 MOD Konopiska (Poľsko)

16:00 MěOM Dolní Benešov (ČR)

17:00 DOM Košice

20:00 Diskotéka na Mierovom námestí

Trenčianske Teplice

Kúpeľné námestie

14:30 MDO Cheb (ČR)

15:30 DO Štós

16:30 DOM Krnov (ČR)

Nedeľa 30. 6.

Nová Dubnica

15:00 DOM Krnov (ČR)

16:00 MDO Cheb (ČR)

16:30 Show bandy

17:00 Monstre koncert

Trenčianske Teplice

Kúpeľné námestie

14:00 DO Mór (Maďarsko)

15:00 DOM Košice